Dokumentacja

Na tej stronie znajdują się dokumenty opisujące stosunki umowne między Klientem a spółką HighSky Brokers, a.s., która świadczy usługi inwestycyjne pod marką GI Broker.


Dokument Z Kluczowymi Informacjami Dokumentacja klienta Instrumenty finansowe Dodatkowe regulacje Ogólne dokumenty Otoczenie regulacyjne

HighSky Brokers, a.s. działa jako dom brokerski zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (ang. Markets in Financial Instruments Directive, MiFID). Dom brokerski działa w oparciu o licencję domu brokerskiego przyznaną przez Narodowy Bank Czech i jest zarejestrowany zgodnie z następującymi przepisami:

Czechy – adres siedziby HighSky Brokers: Praga 1, Vodičkova 710/31, kod pocztowy: 110 00. Spółka jest nadzorowana przez Bank Narodowy Czech z siedzibą przy Praga 1, Na Příkopě 28, kod pocztowy: 115 03, Czechy, strona internetowa: www.cnb.cz.

Polska - HighSky Brokers jest uprawniona do świadczenia usług finansowych i ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, kod pocztowy 00-844. Spółka jest zarejestrowana w KNF - Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawskich 1, 00-030 Warszawa, strona internetowa: www.knf.gov.pl.

Francja – spółka świadcząca usługi transgraniczne i zarejestrowana w AMF - Autorité des Marchés Financiers, 17, place de la Bourse, 75082 Paryż, strona internetowa: www.amf-france.org.

Słowacja – spółka świadcząca usługi transgraniczne i zarejestrowana w Narodna Banka Slovenska, Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratysława, strona internetowa: www.nbs.sk.

Rumunia – spółka świadcząca usługi transgraniczne i zarejestrowana w Narodowym Banku Rumunii, 25 Lipscani, Bukareszt 3, strona internetowa: www.bnro.ro.

Bulgaria – spółka świadcząca usługi transgraniczne i zarejestrowana w Narodowym Banku Bułgarii, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, strona internetowa: www.bnb.bg. Bulgaria – spółka świadcząca usługi transgraniczne i zarejestrowana w Narodowym Banku Bułgarii, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, strona internetowa: www.bnb.bg.