Oświadczenie prawne

Marka „GI Broker” stanowi własność i jest zarządzana przez spółkę akcyjną HighSky Brokers

Marka „GI Broker” stanowi własność i jest zarządzana przez spółkę akcyjną HighSky Brokers, a. s. z siedzibą przy Vodičkova 710/31, Praga 1, numer identyfikacyjny: 247 10 164, zarejestrowaną w części B rejestru handlowego prowadzonego przez sąd municypalny w Pradze, pod numerem 16338 („Spółka”).
 
Spółka świadczy usługi inwestycyjne zgodnie z ustawą nr 256/2004 o zobowiązaniach na rynkach kapitałowych i licencją na prowadzenie firmy inwestycyjnej przyznaną przez Narodowy Bank Czeski.
 
HighSky Brokers a. s., działająca jako dom brokerski i będąca przedmiotem obrotu publicznego zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy nr 93/2009 o audytorach wraz ze zmianami nie ustanawia Komitetu ds. Audytu. Funkcje Komitetu ds. Audytu są wykonywane przez Radę Nadzorczą, w skład której wchodzą Jana Rauerová, Grzegorz Kujawski i Alexander Leszek Konopka.
 
Żadna informacja ani część treści zamieszczonej na stronie internetowej nie stanowi jakiejkolwiek oferty, wezwania lub zachęty do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych w związku z dowolnym instrumentem inwestycyjnym. Spółka nie udziela żadnych porad inwestycyjnych lub rekomendacji zdefiniowanych w powyższej ustawie.