Warunki handlowania


 

Opłata finansowa jest naliczana dla wszystkich otwartych pozycji, jakie pozostają otwarte przez całą dobę. Opłata jest naliczana o godzinie 00:00 GMT, jak niżej:

W przypadku kontraktów walutowych, opłata finansowa wynosi 0,015% wartości bieżących transakcji.

W przypadku kontraktów CFD (z wyjątkiem kryptowalut), opłata finansowa wynosi 0,015% wartości jednodniowej wartości kontraktu w USD. Opłata finansowa dla kryptowalut wynosi 2%.

Dźwignia finansowa:

 • Transakcje walutami obcymi (Forex):
 • Handel towarami:
 • ZŁOTO, SREBRO, ROPA NAFTOWA:
 • Pozostałe towary:
 • CFD na indeksy:
 • CFD na akcje:
 • CFD na kryptowaluty:
 • 1:100
 • 1:100
 • 1:100
 • 1:100
 • 1:10
 • 1:1


Kontrakty CFD niedenominowane w USD:
Zysk / strata na kontraktach CFD na akcje i indeksy wyceniane w walucie rynkowej podlega przeliczeniu na USD.

Minimalne zlecenia distance stop i trailing stop:
Zlecenia stop i trailing stop należy składać z przerwą wynoszącą co najmniej 15 pipsów do aktualnej ceny rynkowej.